На каква възраст ?
За да сте част от нашето семейство, детето трябва да е на възраст между 2 и 7 години.

Кога?
Приемът в частна детска градина „София“ е целогодишен.

Как?
Ако сте избрали нашата детска градина за Вашето дете, можете да получите допълнителна информация на: имейл info@dgsofia.com или на телефон 0887 656 443.

В удобно за Вас време, ще се свържем с Вас или проведем среща.

Какви са необходимите документи ?

 1. Договор за предоставяне на услуга.
 2. Писмено заявление от родителите (настойниците) – по образец;
 3. Копие от Акт за раждане на детето;
 4. Попълнени Декларации – по образец;
 5. Медицински документи – издадени от Личния лекар, както следва:
  • Здравна карта на детето с нанесени имунизации;
  • Еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенн<и чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;
  • Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок;
  • Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето;
  • Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по -рано от три дни преди постъпване на детето в детската градина;
  • Кръвна проба за Васерман от единия родител, само за деца до 3 години;
 6. Какви са необходимите документи, когато детето идва от друга детска градина?
  • Договор за предоставяне на услуга;
  • Писмено заявление от родителите (настойниците) – по образец;
  • Копие от Акт за раждане на детето;
  • Попълнени Декларации – по образец;
  • Здравна карта с нанесени имунизации;
  • Служебна бележка, в която е отбелязана датата до която е посещавало детето детската градина, подписана и подпечатана от директора;
 7. Какви са необходимите документи, когато отсъства детето от детска градина:
  • За повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен;
  • За повече от 2 месеца се изисква чревно изследване - лепенка и фекална проба;