Периодът от 1-ви юни до 14-ти септември

Часови интервал Организация на деня
7.30 – 8.30 Прием на децата в детската градина и дейности по избор
8.30 – 8.45 Утринно раздвижване
8.45 – 9.00 Закуска
9.00 – 10.15 Допълнителни форми по образователни направления, английски език, танци, футбол, тенис на корт
10.15 – 10.30 Подкрепителна закуска
10.30 – 12.00 Допълнителни форми по образователни направления, английски език, танци, футбол, тенис на корт
12.00 – 12.15 Подготовка за обяд
12.15 – 12.45 Обяд
12.45 – 13.15 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
13.15 – 13.30 Подготовка за сън
13.30 – 15.00 Следобеден сън или тихи игри
15.00 – 15.15 Раздвижване след сън и подготовка за закуска
15.15 – 15.45 Следобедна закуска
15.45 – 19.30 Допълнителни форми по образователни направления, английски език, танци, футбол, тенис на корт и др.