Периодът от 1-ви юни до 14-ти септември

Часови интервалОрганизация на деня
7.30 – 8.30Прием на децата в детската градина и дейности по избор
8.30 – 8.45Утринно раздвижване
8.45 – 9.00Закуска
9.00 – 10.15Допълнителни форми по образователни направления, английски език, танци, футбол, тенис на корт
10.15 – 10.30Подкрепителна закуска
10.30 – 12.00Допълнителни форми по образователни направления, английски език, танци, футбол, тенис на корт
12.00 – 12.15Подготовка за обяд
12.15 - 12.45Обяд
12.45 - 13.15Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
13.15 – 13.30Подготовка за сън
13.30 – 15.00Следобеден сън или тихи игри
15.00 – 15.15Раздвижване след сън и подготовка за закуска
15.15 – 15.45Следобедна закуска
15.45 – 19.30Допълнителни форми по образователни направления, английски език, танци, футбол, тенис на корт и др.