Какво научих през своите 30 години стаж като начален учител и директор на детска градина?

Каква е разликата между детски учител и директор на детска градина?

Директорът на детската градина е преди всичко учител, който изпълнява тази длъжност. Разликата между двете позиции е в отговорността и задълженията.

Директорът организира, контролира и ръководи цялата дейност на институцията. За да се справя със задачите стоящи предне мога него, трябва да притежава комплекс от професионални и личностни качества – инициативност, увереност, справедливост и способност да работи с много и различни хора.

Как се става учител и съответно директор на детска градина? Кои са качествата извън образованието, които най-много помагат?

За да стане един човек учител, е изключително важно да обича децата, да бъде честен с тях, да има много търпение, да ги изслушва и да умее да ги организира. Учителят трябва да вдъхновява и да умее да развива силните страни на своите възпитаници. Учителят трябва да умее да разпалва въображенията , интереса и любопитството.

Децата са изключително чувствителни, притежават невероятен усет, много бързо се ориентират и разпознават хората, които обичат. Често, те приемат състоянието на възрастния, когато ние сме радостни и те са радостни, когато ние сме тревожни и децата са тревожни, когато ние ги обичаме и те ни обичат. Това е една от разликите с другите професии – трябва много да обичаш децата и да си всеотдаен към тях.

Пътят от учител към директор е осеян с множество отговорности, нужда от бързи управленчески решения и инициативи, сформиране и ръководство на работен колектив.

Директор не е професия, а сбор от длъжности – мениджър, администратор, педагог, психолог, и понякога консултант.

Как протича един мой ден?

Всяка сутрин съм в детската градина. Един от най-прекрасните сутрешни моменти е срещата с децата при влизането им в детската градина придружавани от родителите. Разговорите с тях, макар и за кратко, за мен са от изключителна важност. Въпроси като: Какво споделят децата вкъщи? С желание ли тръгват сутрин? Спокоен ли е сънят им? Споделят ли чувствата си? Имат ли приятели в групата?

Понякога това променя плануваните за деня задачи и ме препраща в друга посока, която цели да направи деня на децата по-интересен и приятен. Например, понякога с екипа решаваме да окуражим творческото мислене на децата било то чрез ревю с костюмите от гардероба, с които разполагаме, или рисуване с пръсти. Друг път организираме спортни състезания, пикник, “плаж” през лятото и работилници с родители следобед.

Такива дейности са важни за децата, защото им дават възможност да се сприятелят с другите деца, да развият своето въображение и, най-вече, да се забавляват. На следващия ден, когато колегите споделят, че много деца са се договаряли вечерта с родителите да останат още малко в занималнята, разбирам, че се движим във вярната посока.

Като директор, денят ми продължава с преглеждане на пощата, изготвяне на справки, срещи с контролни органи, срещи със служители, срещи с родители за записван на деца, заседания, оперативки и работа по проекти.

Защо обичам работата си?

Днес, след 4 години работа като детски учител, 3 години като начален учител и 23 като директор на детска градина, си мисля, че не мога да работя нищо друго.

Но в едно съм сигурна – ако сега отново трябва да избирам професията си, пак бих избрала детската градина. След 30 години все по-силно обичам това, което правя. Чувствам се уверена във взимането на решения, стремя се постоянно да обогатявам познанията си, да надграждам върху наученото през годините и мисля, че това върша най-добре.

Всеки ден си казвам – обичам всичко свързано с работата ми!