Телевизия или интернет?

Децата в ранна детска възраст предпочитат телевизията пред интернета, тъй като възможностите й за въздействие върху малката аудитория са в пъти по-големи от всички останали канали за информация. Телевизията е основна “играчка” в живота на детето. Тя е най-близко по своята същност до човешкото общуване, нещо от което децата до 6 години се нуждаят в много голяма степен. Телевизията може да заеме мястото на  непрекъснатото заетите родители и в определена степен да поеме информационните функции, които те са затруднени да  изпълняват.

Съзнавам колко бедни и посредствени са много от телевизионните предавания и бих желала насилието по телевизията да намалее до възможния минимум. Но, въпреки раздразнението ни от недостатъците на телевизията, нека не пренебрегваме положителното, което тя носи на детето. Телевизията например е отлично средство за обогатяване на речника и за насърчаване развитието на езика. Множество изследвания показват, че децата от предучилищна възраст говорят много по-добре, откакто телевизията е навлязла в  домовете ни. Така че тя има положителни страни, които не бива да се подценяват.

А след като дори посредствените предавания успяват да насърчат говора на детето и развитието на езика му, какви ли резултати биха се получили с добри програми!

Има ли нужда от телевизионни програми за деца?

Да, има и това се определя от няколко фактора.

  • На първо място доскоро дамгосваната телевизия като виновник за наднорменото тегло на децата, пораждащата се апатия в тях, надигащата се агресия и още други проблеми сред подрастващите зрители, започна да отстъпва място на по-голямото зло – интернет мрежата. На нейния фон програмираните и преценяване като съдържание програми са за предпочитане пред неконтролируемото „богатство” на интернет. Макар че много телевизии качват програмите си в мрежата, възможността децата да попаднат на неподходящи сайтове покрай тях е реална.

 

  • На второ място програмите за деца в обществената и търговските телевизии се създават от професионалисти, от хора, които познават  нуждите на аудиторията си, нейната специфика и намират подхода към нея. Друг въпрос е доколко те са адекватни на промените в детската психика, доколко са гъвкави и склонни да променят представите и методите си за въздействие.

 

  • На трето място трябва да се има предвид, че преди децата да тръгнат на детска градина, прекарват голяма част от времето си в къщи и нуждата от специализирана детска програма е още по-голяма, тъй като те имат възможност и време за достъп до телевизионните предавания. Тази необходимост нараства и от факта, че по-подходящо е за тях да гледат филми и програми, съобразени с потребностите им, отколкото сериалите за възрастни, които най-често техните майки или баби избират.

 

  • На четвърто място, новото поколение приема най-добре и най-бързо визуалната информация. В това отношение телевизията със своите изразни средства е по-близко до възприятията му, отколкото която и да е било друга медия. Не трябва да се пренебрегва и фактът, че макар и бързо развиващите се, децата до определена възраст все още не могат да четат, умение, което определено се изисква при книжките с текст или за работа с компютъра. Телевизионните програми с водещ притежават предимството още повече да са близки до реалното човешко общуване. Ако правилно се използва екранният образ на водещия, той може силно да въздейства върху малката аудитория, която има силно развиващо се въображение в ранната възраст. От значение  е и възможността за контрол и ограничаване на телевизионната им свобода.

Телевизията си остава чудесна образователна “играчка” и е погрешно да възприемаме спрямо нея изцяло пасивна позиция, както правят повечето родители и учители.

Какво препоръчваме?

Отделете време, за да погледате заедно с детето си телевизионни предавания  и ще разберете кои програми са най-добри. Присъствието ви в такива моменти ще бъде за него награда или насърчение. А и това е един много фин начин да го научите да избира. Не създавайте у детето впечатлението, че е престъпление да гледа предаване, което смятате за лошо. Тактично го насърчете да се насочи и към нещо друго. Телевизията има прекалено големи образователни възможности, за да си позволите да я пренебрегвате. А когато се появи добро предаване, напишете поздравително писмо до автора му. Така ще спомогнете да се задържат хубавите телевизионни програми за деца.