Какво наричаме приказотерапия в детската градина?

 Приказотерапията е невероятен начин за въздействие на приказката върху децата, тя оставя у тях само приятни емоции. Умелото й използване дава възможност да се овладее негативен тип поведение у детето или да се влезне в нормата към която се стремим. Приказотерапията активно учи децата да съпреживяват, да споделят, да различават истината от измислицата.

Приказката  е първото произведение с което започва големият път на детето . Чрез нея можем да се докоснем до най-неподправеното, най- истинското и емоционално състояние на децата .  Подбрани правилно те са добър помощник във възпитанието,  от  тях то научава по словесен път за истината, правдата , красотата и горчивината на живота около него. Лечението с приказки не е нещо ново. То дава възможност за изграждане на ценностна система при децата или за въздействие върху определени модели на мислене и действие, защото приказката действа индиректно, тя е натоварена с много символи.

Разказването на приказки е похват чрез който се заобикаля съзнанието и се атакува на подсъзнателно ниво. Приказката е възможност за навлизане в не осъзнаваното.  Възможност ненатрапчиво, по интересен начин да се излекува душата. Този терапевтичен метод е наречен приказотерапия.  Той съществува още от древността. Първите лечители, които са използвали този тип терапия са били шаманите – мъже и жени, които са имали специални способности, едни от които е била дарбата да разказват увлекателни  легенди, някои от тях действителни, други измислени, но винаги съдържащи в себе си поука, споделен опит или насоки за действие в дадена ситуация.