Какво трябва да знаем за детската играчка?

Едно от първите неща, които родителите трябва да усвоят, е как да купуват играчки.

В България  родителите дават повече от 50 милиона лева за играчки всяка година, 40% от които се купуват около Коледните и Новогодишните празници. За съжаление, често се оказва, че по-голямата част от тази сума е хвърлена на вятъра. Защо?

Преди всичко твърде често играчките са създадени от хора, които не познават децата, психологията или преподаването.

Това се изразява в липсата на играчки с образователен характер, които да  подпомагат децата при усвояване на учебния материал предвиден.

Освен това извънредно трудно е за дребните производители на играчки, които имат интересни идеи, да издържат на конкуренцията на гигантите на пазара, разполагащи с огромни средства за реклама.

Понякога родителите не познават достатъчно детското развитие, за да купят онази, която точно подхожда на тяхното дете и на възрастта му.  Например, за тригодишно дете не е подходящо да се купува голяма кутия с метален конструктор. Металният конструктор е отлична игра, но не би трябвало да се подарява на деца, ненавършили седем или осем години. Тригодишните не притежават достатъчна точност в движенията, за да си служат с метален конструктор. След като опитат без особен успех да сглобят частите, децата ще се обезсърчат и ще загърбят играта. Когато на следващата Коледа  им подарят дървен конструктор, напълно подходящ за четирите им години, те няма да пожелаят да си играят с него, защото ще са запомнили провала си с металния конструктор и ще отказват всяка подобна игра.

Какво наричаме добра играчка?

Преди всичко тя трябва да е безопасна, да няма режещи ръбове и да не е боядисана с отровна боя. Желателно е играчката да е солидна и да не рискува да се счупи на остри парчета, и също така да трябва съдържа дребни елементи, с които детето да се задави.

  1. Добрата играчка е дълготрайна.

Животът на играчките зависи от възрастта и личността на детето. Пластмасовите играчки са най- малотрайни, а дървените и направените от здрав метал издържат най-много. Трябва обаче и да се внимава какъв вид е дървото. Има например някои вносни играчки от скъпо дърво, което се лющи и чупи още на втората или третата игра, затова е препоръчително да избирате твърдото дърво. Посетете някоя добре обзаведена детска градина- така ще се научите да разпознавате здравите играчки, защото именно там те са подложени на най-безмилостна употреба и  са предназначени за дългогодишно ползване.

  1. Играта трябва да идва от детето

Ако 90% от играта идва от детето, а 10% от играчката, значи тя е добра играчка. Ако обратно, 90% се дължат на играчката, а само 10 на детето, играчката не струва. Правете разлика между самоходна играчка и дървени кубчета. Какво имаме предвид? Дайте на детето кученце, което се движи с батерии. То върви по пода и върти опашка, когато натиснете едно копче – 90% от играта са в играчката. Детето трябва само да натиска копчето. А е възможно да се уедини с играчката и да я унищожи, което обикновено и прави. С дървените кубчета ситуацията е съвсем различна. При тях 90% от играта идва от детето. Те не са играчка, с която може да се прави само едно нещо. Възможностите за игра с дървени кубчета са почти безгранични.

  1. Стойността на играта

Този критерий за добра играчка е от съвсем друг порядък и е важно родителите да го осъзнаят. Когато детето прави нещо с играчката, то укрепва доверието в себе си и творческия си дух и научава повече от играта. А когато играчката работи заради него, то не развива тези качества и не се учи на нищо. Схванете ли този принцип, ще разберете защо един голям кашон, в който детето  може да влиза, е такава прекрасна играчка.

Кашонът има по- абстрактен, а не конкретен характер и символизира безкрайно много неща -кораб, иглу, подводница, самолет, робот; той насърчава и обогатява изобретателния дух на детето. То може да го използва по най- оригинални начини според въображението си – да пробие дупки на определени места, да рисува отгоре му с молив или да го боядиса. Малко играчки имат такава игрова стойност като кашона, а колко рядко родителите се сещат да се отбият в супера или в магазина за мебели и да се снабдят с такъв, без при това да дадат и стотинка!

  1. Добрата играчка трябва да бъде забавна

Играчката може да е образователна, но ако не е забавна, няма да ви свърши работа. Необходимо е да правим разлика между краткото и дълготрайното забавление. Няма съмнение, че движещата се играчка, при която е достатъчно да натиснеш едно копче, за да тръгне, носи на малкото дете непосредствена радост. То ще натиска копчето и очаровано ще гледа как количката или животинчето обикалят стаята или изпълняват някакъв номер. Но само след няколко часа играчката ще е загубила всякаква привлекателност. Докато дървените кубчета могат да забавляват детето дни наред – те имат дългосрочно действие.

  1. Играчката трябва да съответства на възрастта и развитието на детето

Родителите следва да знаят коя играчка е подходяща за детето им според възрастта и съответното на нея ниво на развитие. Родителя трябва  добре да познава детето си, да знае какво то обича и какво не. Всяка родител следва да се запита: „Подходяща ли е за възрастта и развитието му? За момче или за момиче е по-добре? Дали този вид игри го интересуват? Пасва ли на ръста му? Ще може ли само да я държи, или ще трябва да му се помага?“

Когато избирате играчките, спомнете си, че колкото по-малко е детето, толкова по-голяма трябва да е играчката, за да подхожда на нивото на развитието му, което се характеризира с мускулна нестабилност. За малките деца осигурявайте големи кубчета, моливи и четки.

Понякога родителите се отказват от някои хубави играчки, защото ги намират за прекалено скъпи. Нека ясно да определим какво разбираме под скъпа играчка. Ако купите пластмасово камионче за един или два лева, на пръв поглед то ще ви се стори евтино. Но ако след двайсет минути детето е успяло да го счупи и вече не може да си играе с него, с кариерата му на евтина играчка е свършено. Ако родителите съберат цените на всички евтини пластмасови играчки, които са купувала от близкия магазин, те ще се изненадат от общата сума. За същите пари биха могли да се снабдят с няколко „скъпи“, но солидни, добре изработени и подходящи за развитието на творческия дух играчки.

Подбрани правилно играчките  носят удоволствие на децата, те им помагат да изградят самочувствие, да усъвършенстват фините си движения, да развият езиковите, комуникативните и познавателните си способности.