Пет стъпки за успешна и бърза адаптация към детската градина

Тръгването на детска градина е важен етап, изпълнен с противоречиви емоции, както за вашите деца така и за самите вас. От една страна, родителите се радват (и надяват), че детето им бързо ще се сприятелят с връстниците си, ще се забавляват и ще учат интересни уроци, който ще ги подготвят за училище. От друга страна, обаче, това е и период … Read More

Какво научих през своите 30 години стаж като начален учител и директор на детска градина?

Каква е разликата между детски учител и директор на детска градина? Директорът на детската градина е преди всичко учител, който изпълнява тази длъжност. Разликата между двете позиции е в отговорността и задълженията. Директорът организира, контролира и ръководи цялата дейност на институцията. За да се справя със задачите стоящи предне мога него, трябва да притежава комплекс от професионални и личностни качества … Read More